Mocht je om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening, organisatie of werkwijze dan willen wij je verzoeken om ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Het doel van onze klachtenregeling is primair om eventuele klachten naar ieders tevredenheid op te lossen en mogelijke hiaten in ons totale kwaliteitssysteem op te lossen om toekomstige klachten te voorkomen. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.

Indienen van de klacht

Je kunt jouw klacht als volgt indienen:

  • Via het contactformulier op onze website
  • Mondeling op onze vestiging bij de betreffende manager
  • Per email: hr@inzet.nl
  • Schriftelijk naar ons kantoor t.a.v. Jaike Mellema

Verstrekken van gegevens omtrent de klacht

Wij verzoeken je de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

  • Naam en/of bedrijfsnaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of emailadres
  • Duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden
  • De reden waarom je de klacht indient
  • Eventueel de naam van de medewerker waarmee je contact hebt gehad
logo inzet.nl

Contact opnemen

 0513 201 002
 info@inzet.nl

logo inzet.nl