• We sparren graag met je over jouw toekomstplannen en hoe wij jou hierbij kunnen helpen. Als je wilt dat we je bellen voor een kennismaking, geef dan je telefoonnummer door. Wil je alleen alert-mails ontvangen en geen kennismakingsgesprek, dan hoef je je nummer en cv niet door te geven.

 • Max. bestandsgrootte: 128 MB.
 • Door op ‘Alert instellen’ te klikken ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens onze privacyverklaring.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacy

Wij doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. We gaan hier dan ook zorgvuldig mee om. Wanneer je bij ons solliciteert of je gegevens achterlaat, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Dat begrijpen we helemaal. We vragen echter wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je gegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website prima bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons hoeven worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals het ip-adres van je computer, de datum en tijd van toegang tot onze website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je bezoekt en de informatie die je bekijkt, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

inzet.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, jezelf inschrijft (online en/of op onze vestiging) of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij hechten veel belang aan jouw privacy. De door jou of jouw opdrachtgever aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelen we je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek: persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 2. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of promotie-acties die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 3. jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan vanuit de overheid opgelegde doeleinden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen:
 7. voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. om subsidies en/of premiekortingen aan te vragen;
 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je aan inzet.nl verstrekt.

Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens en documenten:

 

Bij inschrijving:

 • NAW- en contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over aanvullende trainingen en opleidingen die je gevolgd hebt;
 • gegevens over jouw beschikbaarheid en/of verlof;
 • andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en/of getuigschriften;
 • pasfoto (op vrijwillige basis);

 

Op het moment dat je via inzet.nl aan de slag gaat:

 • nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris en verzuimregistratie

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens (kandidaten en flexwerkers) delen?

inzet kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’. inzet.nl heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

inzet.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Recht op inzage en/of wijzigen van jouw gegevens

Wanneer je over een eigen portalaccount beschikt, heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt een aantal van deze gegevens zelf op elk gewenst moment raadplegen en eventueel wijzigen. Ook kun je ons op elk moment per mail via info@inzet.nl vragen welke gegevens wij van jou verwerken. Daarnaast kun je ons ook ieder gewenst moment vragen jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Beveiliging

inzet.nl doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of verlies. Wij doen dit aan de hand van fysieke, organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot jouw gegevens. Wanneer er gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens inzet.nl diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is inzet.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door inzet.nl, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met inzet.nl. Ook kun je gebruik maken van de klachtenregeling van inzet.nl. Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te vermelden via administratie@inzet.nl onder vermelding van jouw naam, contactgegevens en omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

Om uiteenlopende redenen kunnen wij van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van inzet.nl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.