Actueel

Jeugdwerkloosheid onder de 10 procent

Jeugdwerkloosheid onder de 10 procent

De jeugdwerkloosheid was op zijn hoogst in september 2013. Toen was bijna 14 procent van de jongeren in de beroepsbevolking werkloos. Daarna daalde de werkloosheid onder jongeren en kwam in januari uit op 9,8 procent. Dit is sinds 2011 nog niet zo laag geweest. Nederland heeft na Duitsland de laagste jeugdwerkloosheid in Europa. 

In 2016 bestond drie kwart van de werkloze jongeren uit onderwijsvolgenden. Van alle onderwijsvolgende jongeren in de beroepsbevolking was 11,6 procent werkloos; bij niet-schoolgaande jongeren was het werkloosheidpercentage 8,9. Het aantal jongeren met betaald werk is de afgelopen 12 maanden toegenomen met 42.000. Bijna twee derde hiervan betreft banen van meer dan 12 uur per week. In januari kwam het aantal jongeren met betaald werk uit op ongeveer 1,3 miljoen.

Bij uitkeringsinstantie UWV kwam het aantal lopende WW-uitkeringen in januari uit op 419.000. De instantie verstrekte in de eerste maand van dit jaar 45.000 nieuwe uitkeringen, 20 procent minder dan in januari vorig jaar.

Bron: CBS


Huis kopen als flexwerker, het kan!

Huis kopen als flexwerker, het kan!

Een huis kopen als flexwerker? Nu kan het! De huizenmarkt trekt door de lage hypotheekrente weer stevig aan. Voor veel mensen is dit hét moment om hun hypotheek over te sluiten. Mooi dat het kan, maar vanzelfsprekend is dit niet. Niet iedereen kan een hypotheek afsluiten. Flexwerkers of medewerkers met een contract voor bepaalde tijd, waarbij de werkgever aangeeft dat er geen intentie kan worden afgegeven voor een vaste baan, konden tot voor kort geen hypotheek krijgen. Best wel gek als je je bedenkt dat het flexibele deel van werkend Nederland steeds groter wordt.

De NBBU (de bond waar inzet.nl bij aangesloten is) heeft een nieuw project opgezet met hypotheken voor flexwerkers. Dit is interessant, want voor flexwerkers zijn er nu onder bepaalde voorwaarden wél mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. En dat is goed nieuws voor flexwerkers die graag een huis willen kopen! inzet.nl doet mee aan een pilot van de NBBU om dit ook voor onze flexwerkers mogelijk te kunnen maken, wil jij hier meer over weten? Voor vragen kun je terecht bij Koen van onze financiële afdeling, mail naar administratie@inzet.nl  of bel Koen via 0513 201 103.


Vakantiegeld berekening

Vakantiegeld berekening

Hoe werkt het bijzondere tarief bij de vakantiegeld berekening in 2017?

Het vakantiegeld wordt extra belast met loonheffing, dit heet bijzonder tarief. Welk percentage van toepassing is, wordt als volgt berekend: door ons systeem wordt een schatting gemaakt van je bruto jaarloon.

In de tabel zie je dat je geschatte bruto jaarloon tussen twee bedragen kan vallen, je mag dan verder rekenen met het laagste bedrag. Bij dit bedrag hoort een verrekening percentage welke over jouw brutoloon berekend wordt. Dit is het bijzondere tarief.

Wanneer volgend jaar bij de inkomstenaangifte blijkt dat je te veel loonheffing hebt betaald, dan wordt het met je belastingaangifte verrekend.

Bron: Handboek loonheffingen 2017.

logo inzet.nl

Contact opnemen

 0513 201 002
 info@inzet.nl

logo inzet.nl